Keywords currency type Login/ Sign Up

Tác Phẩm

Trang hiện có : hơn 50 bức tranh lụa và 20 tranh Sơn mài , Acrylic đang bày bán
Xin mời bạn bấm vào từng tranh để xem thông tin cụ thể về tác phẩm, bạn hãy chọn ra những tác phẩm bạn yêu thích để xem và chia sẻ nhé!
Các bạn có thể dùng ngón tay để trượt màn hình xem tranh.

Tác giả

Xin mời các bạn bấm vào ảnh chân dung tác giả để xem thông tin cụ thể về họa sĩ Lâm Thanh.
       

Hoạt động

Xin mời các bạn bấm vào ảnh sau để xem thông tin hoạt động triển lãm, sáng tác của họa sĩ Lâm Thanh

Giải thưởng

Xin mời bạn bấm vào ảnh sau để xem các giải thưởng trong quá trình sáng tác của họa sĩ Lâm Thanh

Báo chí viết về Lâm Thanh

Xin mời các bạn bấm vào ảnh sau để xem các bài báo đưa tin bài và phỏng vấn họa sĩ Lâm Thanh

Câu chuyện sáng tác

Xin mời các bạn bấm vào ảnh sau để xem các câu chuyện sáng tác, đời sống và quan điểm của họa sĩ Lâm Thanh

Tác phẩm yêu thích

Xin mời các bạn bấm vào các tranh sau để xem thông tin cụ thể về tác phẩm yêu thích của bạn và chia sẻ
Xin mời bạn đăng nhập và chọn những bức tranh bạn yêu thích để lưu thành bộ sưu tập riêng dành cho bạn

Liên lạc

Xin mời bạn bấm vào ảnh bản đồ để xem thông tin liên lạc.

Đăng ký thành viên

Thông tin đăng nhập

Email không hợp lệ


Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự

Thông tin liên hệ

Họ tên phải từ 2 đến 30 ký tự

Điện thoại không hợp lệ

Nam Nữ
- Khi bạn nhấn Đăng ký, bạn đã đồng ý thực hiện theo điều kiện sử dụng và chính sách của chúng tôi.