câu chuyện sáng tác

Twin sisters Chị em sinh đôi Ngọc Liên - Phong Lữ !

Twin sisters
Chị em sinh đôi
Ngọc Liên - Phong Lữ !
Xem thêm...

Bộ sưu tập Dáng Ngọc

Bộ sưu tập Dáng Ngọc

Sinh đôi - Twin sisters
Ngọc Lan -Ngọc Liên
Xem thêm...

PI HOUSE HỎI VÀ TÔI TRẢ LỜI

Chút chia sẻ ngắn ngủi cùng cả nhà ...
1. Nếu có thế mô tả thế giới nghệ thuật của mình, anh sẽ dùng những danh từ nào?
* Nghệ thuật là một cõi Thiền . Khi vẽ , tôi quên đi tất cả . Nghệ thuật là nơi để tôi ẩn nấp , nơi Bình an để tôi thực sự sống .
2. Điều gì đã khiến anh bén duyên với nghệ thuật?
Xem thêm...

Mai giản dị - Tranh lụa Ngọc Mai

Mai mồng một,

viết bài Mai giản dị...

Như mỗi năm mỗi đợi một nhành mai...

Mùa mai nở, trời thì lạnh giá... trong sương mờ thấp thoáng một nhành mai...
Xem thêm...

Giấc ngủ nàng Thu

Lam Thanh quả là một trong những họa sĩ vẽ về ngọc nữ thành công nhất. Ngọc nữ ở đây thường chỉ những thiếu nữ sinh trưởng trong khuê các, lớn lên trong nhung lụa, trong sự chăm sóc nâng niu của những gia đình giàu sang quyền quý, của giới thượng lưu. 
Xem thêm...