Bức tranh “Nàng” của Lâm Thanh

KHEN PHỤ NỮ ĐẸP...

Xưa nay người ta cất lời khen phụ nữ đẹp...cũng chỉ ví đến như thần, như tiên...
Cụ Nguyễn Du ví với “ mây” với “tuyết “....
Bạn tôi (HS Lâm Thanh) thấy nàng “đẹp như rượu ngô Tây Bắc” ...thật là một cái nhìn, một cảm xúc...Rất Lâm Thanh...
Thế nên có thơ đề tặng bức tranh “Nàng” của Lâm Thanh. Thơ rằng:

Em đẹp như chén quan hà
Cho ta say hết ta bà...còn say.

Trở về trang trước