Triển lãm của hoạ sĩ Lâm Thanh tại Song Hong Art

SONG HONG ART
TRIỂN LÃM TẠI 16 NGÔ QUYỀN HÀ NỘI .
Kính mời Quý Khách, Bạn bè gần xa gặp gỡ động viên chia sẻ ..!
Triển lãm khai mạc vào hồi 16h 30
Ngày 11/1/2021 .
Tại 16 Ngô Quyền Hà Nội ( Tầng 2 ) .

Trở về trang trước