Triển lãm MỞ

Triển lãm MỞ tại 16 Ngô Quyền Hà nội .
Khai mạc ngày 21/10/2019
Bế mạc ngày 1/11/2019 Trở về trang trước