- Current page: 48 silk paintings and 20 Lacquerware and Acrylic paintings are on display for sale. Please click on each picture to see specific information about the work, choose your favorite works to see and share!
- You can use your finger to slide the screen to view pictures.
- Works include:
Các dòng tranh lớn của Tác giả : 
+ Dòng tranh mới : Long-Lân -Quy -Phụng
+ Dòng tranh Nude
+ Dòng Tranh Áo dài 
Với các bộ sưu tập :
* Cung Đình 
* Mai -Lan -Cúc -Trúc 
* Xuân Hạ Thu Đông 
* Phụng
* Liên 
* Sen 
* Nàng

Ngọc Mai

Item noCD-001
CollectionsChân dung
MaterialTranh lụa
Date2020
ConditionPlease contact us
Size65 x 85 cm
Price (USD)12,500
Top Viewed

Collection

Related works

Favourite

Xin mời bạn đăng nhập và chọn những bức tranh bạn yêu thích để lưu thành bộ sưu tập riêng dành cho bạn